Translate

Tuesday, 30 October 2018


OZDRAVNĚ PROŽITKOVÝ POBYT V NÁDHERNÉ PERUÁNSKÉ PŘÍRODĚ KOMBINOVANÝ S POZNÁVÁNÍM KULTURY A POBYTEM V DŽUNGLI A V HORÁCH


4 DNY V HORÁCH + 6 DNÍ V DŽUNGLI

- ceremonie s medicínou žáby KAMBO
- Intuitivní masáž se srovnáním  páteře a muzikoterapeutickým  doladěním
- Prožitkové kreslení s pomocí staroslovanského obrazného písma BUKVICA  ( tyto znaky
  nám otevírají naše genetické informace a umožňují nám prožít obraz z našeho podvědomí,
  rozvzpomenout se na svou minulost a budoucnost a poznat KDO JSEM A PROČ TU JSEM, jaké
  je moje POSLÁNÍ a tím žít naplněný ŽIVOT)
- Vědomá práce s hlasem a dechem a poznání sebe sama skrze vlastní hlas ZDRAVÉHO DUCHA
  (EMOCE A STAŽENÁ BRÁNICE nám brání v plně projeveném hlasu )
- Společné intuitivní masáže
- Společné večerní zpívání nebo povídání ( hudební nástroje vítány)
- v horách Chachapoyas silná energetická místa, výhledy do kaňonů, treky (3. největší vodopád
   Světa Gocta), kultura a historie (ruiny Kuelap), sirné termální lázně

ORGANIZACE A KONTAKT:
IRIS FILÁKOVÁ – program ozdravně prožitkových terapií
mob.: 739 690 851/ mail: Irena.Filakova@seznam.cz

ONI SHOBO – centrum v peruánském Iquitos, zajišťuje organizaci a ceremonie Kambo
onishobo@gmail.com

Iris – Irena Filáková
Celostní terapeutka a masérka ( od r.2007), muzikoterapeutka (od r.2010), ředitelka v Slunečný mlýn -  o.p.s. Lužná (na Valašsku),    nyní na ½ úvazku v DOMOV JITKA – týdenní stacionář pro osoby s duševním a mentálním postižením.

Motto Slunečného mlýna :
Slunečný mlýn roztáčí BYTÍ v pravý SMYSL  ŽITÍ  J

CO NAPLŇUJE  MŮJ ŽIVOT :
Stále jsem na CESTĚ – ale kdybych už došla – skončil by můj život v tomto dočasném těle, neb bych měla splněno …
KDO NAJDE SVÉ KOŘENY, NAJDE SÁM SEBE.
Pracovala jsem jako OSVČ, ale nyní cítím, že skončila doba, kdy mám své poslání dělat sama. Vím, KDO JSEM a CO CHCI od života a přitahuji si do života bytosti, které naplňují podobné věci a souzní se mnou.

Své služby již brzy začnu provozovat v rámci našeho klubu SLUNEČNÍ  MLÝN, z.s.  Je potřeba ctít současný státní systém, ale nemusím být jeho otrokem s odvody SP,ZP  a napětím z hygieny a různých kontrol…  V klubu se smí svobodně a SOBĚSTAČNĚ všechno J 

Dělat své poslání SRDCEM a ze sebe, společně si zpívat a tančit, společně řemeslně tvořit, společně ekologicky farmařit a vařit si,  vytvořit rodový statek , obnovovat a čistit studánky, vzájemně si být inspirací … ctít, že ty UMÍŠ TO – DĚLEJ TO, JÁ UMÍM TO a společně UDĚLÁME VÍC smysluplných věcí J Vždyť jsme jedno VĚDOMÍ.


BUKVICA – STAROSLOVANSKÉ OBRAZNÉ PÍSMO

Staroslovanská bukvica, písmo našich předků je jedno z nejstarších písem na světě, které bylo zničeno  resp. přepsáno, abychom byli odtrzeni od našich kořenů a od staré víry...  Je to písmo, které má obrazový a duchovní  význam.
Staroslovanská bukvica je systémem  mozaikového účení, tedy uceleného - učíme se po malých kouscích a skládáme postupně celou mozaiku. Na rozdíl od dnešního systému učení ve školách typu KALEIDOSKOP, kdy se učíme od všeho něco a poznáváme jen povrchně, nic do hloubky a ucelenosti.
Podporuje obrazové myšlení a pracuje s ním v několika úrovních čtení. To současný jazyk nedělá. Vracíme-li se ke staroslovanské bukvici, vracíme se  obrazovému myšlení.
U každého člověka je vnímání na úrovni vědomé a podvědomé, přičemž podvědomé vnímání  tvoří podstatně větší část. Hovoříme-li mezi sebou současným jazykem – hovořímě jen s vědomou částí, na podvědomé úrovni nic.
Naučíme-li se prostřednictvím našeho původního jazyka vnímat hlubší úrovně jazyka skrz obrazy, získáme schopnost obrazové komunikace skrz podvědomí. Bukvica je nástrojem v dorozumění mezi vědomím a podvědomím
 Bukvica nám odkrývá a navrací ztracené a zapomenuté. Tato forma písma  nezmizla, žije dále v naší kultuře a krvi. Toto písmo vám pomůže nabýt nový světonázor a odkrýt  to bohatství, které v sobě tají naše původní řeč.
Je to svatyně moudrosti a vědomostí, které by měl člověk studovat, číst a přijímat teprve tehdy, je-li připraven.
Díky vnímání bukvice, můžeme odhalit celou hloubku sebe sama a vesmíru.
Toto písmo nám umožňuje prožít tzv. „AHA EFEKT“ ,kdy se rozvzpomene naše podvědomí na něco, co je příčinou současných stále se opakujících modelů chování, které chceme změnit a nevíme jak a proč se nám to stále děje.
Toto obrazné písmo nás taky umí spojit s našimi předky a otvírá naši rodovou paměť , rozvzpomínáme se na svou minulost i budoucnost a poznáváme, kdo jsme, proč tu jsme a napojíme se na své kořeny. Z kořenů si vytáhneme genetickou informaci, proč tu jsme a jaká je naše duchovní cesta.
Naštěstí žreci a vedúni zachránili toto vědění pro současnou dobu, kdy k nám přichází opět Světlo a mnoho lidí cítí hlad po vědomostech a poznání. A nezachránili jenom to. Podařilo se jim ukrýt ještě hlubší a širší komplex vědomostí zapsaný v Charuně (Slovansko-Árijských Runách), z níž vyšla nejen bukvice, ale i sanskrit.
Začneme-li se věnovat studiu a poznání bukvic, vracíme se tím Domů. Každá bukvice má své vibrace, které nám dávají možnost je procítit na úrovni vnímání. Mohou se stát nástrojem rozvoje empatie. Člověk začíná postupně cítit bukvy a slova a vnímat skryté obrazy.