Translate

Thursday, 12 February 2015

Pacaya Samiria, kde se nacházíme, je druhé nejlepší místo divoce žijících živočichů na světě

Rezervace Pacaya Samiria, která slaví 43. výročí od té doby, co byla za rezervaci označena ve světovém měřítku, byla uznána jako jeden z 10 nejlepších míst na světě pro život v přírodě, kterou udělují prestižní americká media USA Today.

Národní úřad chráněných přírodních rezervací v Peru (Sernanp) uvádí, že toto ocenění vzdává hold místům s nejkrásnější scenérií a biodiverzitou na planetě. Toto ocenění je pro Peru největším uznáním právě pro přírodní bohatství peruánské Amazonie.

Pro jeho nádhernou přírodu, bohatou biologickou rozmanitost a význam pro populaci v regionu Loreto pro své bohaté přírodní zdroje, které nabízí, je považována tato chráněná oblast za druhé nejlepší místo pro divoce žijící živočichy na světě, v těsném hlasování s Galapágy v Ekvádoru, které nakonec zvítězily.

"Dvě divoké lokality bojovaly zuby nehty v korunovaci o nejlepší místo pro život v přírodě," řekla publikace.

Rezervace Pacaya Samiria, v blízkosti horních toků řeky Amazonky v Peru, je mozaika pěti milionů hektarů nedotčených stanovišť, včetně rozsáhlých mokřadů.

Je domovem pro některé z největších populací amazonského deštného pralesa: růžové a šedé delfíny, vřešťani, lenochodi, motýli, papoušci a opice.

První místo tohoto uznání obdržely Galapágy (Ekvádor), druhá Pacaya Samiria National Reserve (Peru), následovala Costa Rica, El Pantanal (Brazílie), Katmai National Park (Alaska), Okavango Delta (Botswana) Churchill (Manitoba), Yellowstone National Park (USA), Serengeti (Afrika) a Národní park Ranthambore (Indie).

Toto mezinárodní uznání bylo možné získat také díky nadšení a podpoře všech Peruánců, kteří se zúčastnili tohoto hlasování; a nyní umožňují prezentovat světu Rezervaci, která se nachází v samém srdci řeky Amazonky, jeden ze sedmi přírodních divů světa; a domov pro největší rozlohu lužního lesa v peruánské Amazonii.

Jeho vysoká biologická rozmanitost zastoupena ve více než 1000 druzích rostlin a 965 volně rostoucích rostlin a velké plochy lesů tzv. aguajaly (na kterých roste Aguaje) a tato unikátní malebnost ve světě, jsou další důvody, proč je tato oblast chráněná a překonala podobná místa v osmi dalších zemích, které také soutěžili v této kategorii.

Navíc, tato chráněná oblast představuje 6 % regionu Loreto, oblasti, která poskytuje různé ekosystémové služby a přírodní zdroje, které jsou používány obyvateli místních domorodých komunit, aby byla tato rezervace trvale udržitelným zdrojem.


Pacaya Samiria es el segundo mejor lugar del mundo de vida silvestre

A pocos días de celebrar su 43 aniversario de instituida, la Reserva Nacional Pacaya Samiria ha sido reconocida como uno de los 10 mejores lugares para la vida silvestre en el mundo, distinción otorgada por el prestigioso medio norteamericano USA Today. El Servicio Nacional de Reservas Naturales Protegidas (Sernanp) indicó que esta distinción, que rinde un homenaje a los lugares con mayor belleza escénica y biodiversidad del planeta, es para el Perú un reconocimiento más a la riqueza natural que alberga la Amazonía peruana.

Sus bellos paisajes, rica diversidad biológica e importancia para la población de la región Loreto por los abundantes recursos naturales que brinda, hizo que esta área protegida sea reconocida como el segundo mejor lugar para la vida silvestre en el mundo, en una reñida votación con las islas Galápagos del Ecuador.

“Dos destinos de vida silvestre lucharon con uñas y dientes para ser coronado como mejor lugar para la vida silvestre”, destacó la publicación.

“La Reserva Pacaya Samiria, cerca de las cabeceras del río Amazonas en Perú, es un mosaico de 5 millones de hectáreas de hábitats prístinos incluyendo extensos humedales. 

Es el hogar de algunas de las poblaciones de vida silvestre más grandes del Amazonas: delfines rosados y grises, monos aulladores, perezosos, bandadas de guacamayos y mariposas brillantes”, añade.

El primer lugar de este reconocimiento lo recibió las Islas Galápagos (Ecuador) y en segundo lugar la Reserva Nacional Pacaya Samiria (Perú), seguido de Costa Rica, El Pantanal (Brasil), Parque Nacional Katmai (Alaska), Okavango Delta (Botswana), Churchill (Manitoba), Parque Nacional Yellowstone (Estados Unidos), Serengeti (África) y Parque Nacional Ranthambore (India).

Este reconocimiento internacional fue posible gracias al entusiasmo y apoyo de todos los peruanos que formaron parte de esta votación; y que ahora permitirá dar a conocer al mundo a esta Reserva que se encuentra ubicada en el corazón del río Amazonas, una de las siete maravillas naturales del mundo; y que alberga la mayor extensión de bosque inundables en la Amazonía peruana. 

Su alta diversidad biológica representada en sus más de 1,000 especies de fauna y 965 de plantas silvestres, así como sus grandes extensiones de aguajales o bosques de aguaje que conforman una belleza escénica única en el mundo, son otras de las razones por las que esta área natural protegida superó a lugares similares de ocho países que también competían en esta categoría.

Además esta área natural protegida representa el 6 por ciento de la región Loreto, departamento al que brinda diversos servicios ambientales y recursos naturales que son aprovechados por los pobladores de las comunidades nativas locales, convirtiendo a esta Reserva en fuente de desarrollo sostenible.


(FIN) NDP/LIT

Publicado: 11/02/2015

Sunday, 8 February 2015

An Unseen World (United Nations Award Winner) - by Paul Rosolie

This is really amazing video about wild life in the peruvian jungle by Paul Rosolie - United Nations Award Winner.
Es un maravilloso video sobre la vida salvaje en la selva peruana por Paul Rosolie - ganador del festival de las Naciones Unidas.
Toto je opravdu úžasné video z divokého života v peruánské džungli, natočeno Paulem Rosolie - vítěz United Nations Award.