Translate

Wednesday, 15 October 2014

Unikátní plody z pralesa nám přináší kromě nových chutí, také nový užitek pro zdraví

Pro nás neznámé exotické plody, ale pro obyvatele Amazonie běžná součást denní stravy, která má svoji velkou nutriční hodnotu a vysoký obsah vitamínů a dalších látek, mnohdy předcházejících klasické citrusové plody, které známe. Avšak dnes je již nabízíme v našem e-shopu v sušené podobě a mohou být tak dostupné pro obyvatele jiných zemí a být součástí zdravé výživy.

Aguaje
AGUAJE
Je to jedno z nejvýživnějších plodů, důležité ve stravě dětí a těhotných matek, je to tropické ovoce, které obsahuje pětkrát více vitamínu A než mrkev a je dobrým zdrojem bílkovin, sacharidů, vlákniny, vápníku, fosforu, železa, jsou také přítomny thiamin, riboflavin, niacin, vitamín C, kyselina olejovou. Je bohatý na olej, který obsahuje nejvyšší obsah vitamínu A ve světě (až 5000UI / g oleje). 
Hodí se na výrobu nápojů, zmrzlin, do pečiva apod, Kulinářské fantazii, která vede k přípravě chutných a výživných pokrmů, se meze nekladou.
ORGANICKÉ KAKAO
Cacao
Používá se na onemocnění plic, angina pectoris, proti kašli, slabost, vyčerpání, diuretikum, onemocnění žlučníku, močových cest, inkontinence moči, zánět ledvin, nervového systému, rozšiřuje cévy (což snižuje kr. tlak), léčení popraskaných rtů, afrodiziakum, čistící, podporuje pocení. 
Obsahuje minerální soli, vitamíny a slizy, antioxidanty, flavonoidy, kofein, theobromin, theofylin.
MACAMBO
Přítomnost vysokého obsahu nenasycených mastných kyselin podporuje ochranné preventivní mechanismy a oxidační procesy (zpomaluje stárnutí). Tento druh má nejvyšší antioxidační aktivitu v rámci druhů svého rodu, má také dobrý obsah fosforu, podporuje zdravou mozkovou aktivitu. 
Pro přípravu placek, chleba, kaše, zákusky atd, Kulinářské fantazii, která vede k přípravě chutných a výživných pokrmů, se meze nekladou. Může se také konzumovat přímo jako oříšky.

PIJUAYO
Jedná se o potravinu s vysokou nutriční hodnotou a vysokým obsahem vitaminu A, má také bílkoviny, škrob, tuk, vlákninu, karotenoidy a vitamín C .. 
Na přípravu nápojů, zmrzlin, pečiva apod.

Camu Camu
CAMU CAMU
Na revmatismus, nachlazení, cukrovku, cholesterol, triglyceridy, antioxidant, kardiotonikum.

SACHA PAPA MORADA
Má vysoký obsah antokyanů (neškodné přírodní barviva), které patří do skupiny bioflavonoidů s vysokou antioxidační aktivitou (neutralizuje volné radikály). Antokyany jsou 20 krát silnější než vitamín C a 50 krát silnější než vitamín E, mají protizánětlivé vlastnosti kolagenu, reguluje hladinu glukózy v krvi, pomáhá snižovat alergické reakce a obnovuje nervový systém, chrání a obnovovuje mozkovou tkáň, prevence proti neurologickým onemocněním a snižují ztrátu neuronů vlivem věku, také antiartritický efekt, prevence rakoviny a degenerativních onemocnění. Mají silnou schopnost posilovat stěny cév. Hlíza této brambory je proslulé jídlo u amazonských populací díky jejich obsahu bílkovin, sacharidů, vápníku, fosforu, thiaminu, riboflavinu, niacinu, vitaminu C. 
Pro placky, chleba, kaše, zákusky atd. Kulinářské fantazii, která vede k přípravě chutných a výživných pokrmů, se meze nekladou.


A více v našem online obchůdku http://naturalmedicinaperu.jimdo.com/

Pokud by měl někdo aktuálně zájem, za 2 týdny mohu přivést do ČR.


Wednesday, 8 October 2014

Natural Medicina Perú - tienda onlineNuestra intención es dar a entender no sólo a la gente de la selva, sino también a la población de Perú y a otros países sobre los beneficios de curación disponibles en su forma natural de la selva peruana, para mejorar su salud y calidad de la vida.
Ofrecemos a la venta plantas medicinales y arboles en su origen natural (corteza, raíz, plantas frescas, frutas, polvos, liquidos)., perfumes naturales, mapacho y otros. Enviamos los pedidos a todo el Perú y podemos enviarlos también a otros países.


Amazon Green Ecolodge

Monday, 6 October 2014

The secret of peruvian aphrodisiacs on the witches market in Iquitos


The local sellers in this famous market, called Belén, what offer so various and strange products of the jungle revealed us the secrets of natural aphrodisiacs, which are traditionally used since ancient times. This marketplace with mysterious passage Paquito is a place where you can buy almost everything, the strangest plants and roots, various forms of forest tobacco, candles, natural perfumes for attract the opposite sex, all kinds of ointments made from caymans and snakes, also oils, sticks for blowing, skulls, bones and skins of animals, all sorts of medicines, forest honey, which is directly collected in front of you by some woman from the stump, medicinal liquors, latex from centuries-old trees, everything for shamanic use and for healers and offer all treasures what a wise and ancient forest provide for natural treatment. Many people are selling from their childhood and become old here, transmit their knowledge and secrets from generation to generation, early morning gathering plants in the forest, for offer every day fresh to others.


A big part of the products offered in this unique market promise to make a person more irresistible to the beloved person or multiply sexual potency. For this purpose it is used a so-called Puzanga, prepared from plants and animals (mammals genitals of Achuni) which are used to make perfume, collection and preparation is usually a ritual where person must be in diet or to wait that moon will be at some stage. Very popular liqueurs, which are prepared from different barks, roots, fruits from trees deep in the jungle, some are a combination of up to 21 plants. The basis for the preparation, where the roots and barks are macerated, is spirit "aguardiente" from sugar cane with honey.


The names of liqueurs are funny :-), such as "Levántate Lázaro" (stand up sluggard) prepared from the bark of Sanango, Chuchuasha, Fierro Caspi, Chicosa and genitals of Achuni with honey. People say that the most effective for men is "Párate hasta el fin del siglo" (stay up until the end of the century), made ​​from the beak of a bird Pájaro Carpintero, remains of turtles "Motelo", Chicosa, iron, Achuni genitals and the genitals of black lizard mixed with the popular liqueur "21 Raíces" (21 roots) made ​​from the bark Chuchuasha, Huacapurana, Tahuari, Cumaceba, Camu Camu fruit, ants Isula, Murari, also macerated in aguardiente with honey.

Other liqueurs are "Levántate pájaro muerto" (stand up dead bird), "para-para" (stand-stand) that is made from plants Cachachasca, cloves and genital of Achuni. For women, the most popular is "Rompe-Calzón" (tear panties) from 7 Raíces liqueur, honey, chuchuhuasi, saw and brandy. Heats the uterus, removes frigidity and prepares a woman mentally.

Other popular drinks are " Siete veces sin sacar" ( 7 times without pulling out), contains the bark of Chuchuhuasi, Huacapurana, Tahuari, Murari, Icoja, Fierro Caspi, Cumaceba, Clavo Huasca, Azúcar Huayi, Ajo Sacha, Chirisanango, Ipururo, Ceima Caspi, Una de Gato, Chicosa, Cocobolo, Huashaquiro, macerated in aguardiente with honey. Or "Super sexy", "Besame mucho" (Kiss me a lot) or "Sigue, Sigue" (go ahead, go ahead). Offer here, as you can see, is really large.

There is also a bar in Iquitos, called El Musmuqui, where people go to drink aphrodisiac and exotic liquors. It is a traditional custom here and the people here aren't ashamed to come before some celebration, weekend or mothers day for have unforgettable celebration.

People here say, "Everything is inside you, if you don't believe in yourself, you will not love anyone, If you have faith in a plant, liquor, or stone, then it will work.

Although this article seems to be fictional, the opposite is true, and these popular drinks are consumed here and sold in this incredible market. Everything what seems to be unbelievable, here is reality. Peruvians are a nation of relatively open people, with a great sense of humor.


Saturday, 4 October 2014

Tajemství peruánských afrodiziak na čarodějnickém trhu v IquitosMístní prodejci produktů peruánské džungle na známém čarodějnickém trhu Belén v Iquitos nám poodhalují tajemství přírodních afrodiziak, která se zde tradičně používají od dávných dob. Toto lokální tržiště s pasáží Paquito je mysteriózní místo, kde můžete zakoupit téměř vše, jsou zde k sehnání nejpodivnější rostliny, prapodivné kořeny, nejrůznější formy pralesního tabáku, svíčky, parfémy na přitáhnutí opačného pohlaví, všelijaké masti včetně kaymaních a hadích, taktéž oleje, vykuřovadla, lebky, kosti a kůže zvířat, nejrůznější medicíny, pralesní med, který přímo před vámi sbírá žena z pařezu, léčivé likéry, latexy ze staletých stromů apod. Vše co používají šamani a léčitelé a vše co nabízí moudrý a prastarý prales ze svých pokladů nejenom pro přírodní léčbu. Mnozí lidé zde prodávají od svého dětství a zestárnou zde, předávají si své znalosti a tajemství z generace na generaci, brzo ráno sbírají v lese rostliny, aby je pak mohli každý den čerstvé nabídnout ostatním.


Velká část z nabízených produktů na tomto jedinečném trhu slibují udělat člověka neodolatelným vůči milované osobě nebo znásobit sexuální potenci. Za tímto účelem se používá tzv. puzanga, sběr rostlin a zvířat (genitálie ze savce achuni), které se používají k výrobě parfému, většinou představuje určitý rituál, kdy osoba musí být v dietě nebo počkat až měsíc bude v určité fázi.

Velmi populární jsou likéry, které se připravují z různých kůr, kořenů, ovoce ze stromů hluboko v džungli, některé jsou kombinací až 21 rostlin. Základem pro přípravu, kde se macerují kořeny a kůry, je pálenka "aguardiente", z cukrové třtiny a med.

Názvy likérů jsou vševypovídající :-), jako například "Levántate Lázaro" (vstaň lazare) připravené z kůry sanango, chuchuasha, fierro caspi, chicosa a z genitálií savce achuni s medem. Nejúčinější se říká, že je pro pány "Párate hasta el fin del siglo" (zůstaň postavený až do konce století), vyrobeno ze zobáku ptáka pájaro carpintero, zbytky ze želvy "motelo", chicosa, železo, genitálie achuni a genitálie z ještěrky černé, smíchané s populárním likérem "21 raíces" (21 kořenů) vyrobeným z kůry chuchuasha, huacapurana, tahuari, cumaceba, plody camu camu, mravenec isula, murare, také macerovaný v pálence s medem.

Další likéry jsou "Levántate pájaro muerto” (doslova - vstaň mrtvej ptáku), "para-para” (stůj-stůj), co se připravuje z rostliny Cachachasca, hřebíčku a genitálií achuni.
U žen je nejpopulárnější  “rompe-calzón” (trhá kalhotky), z likéru 7 raíces, medu, chuchuhuasi, pilu a pálenky. Zahřívá dělohu, odstraňuje frigiditu a připravuje ženu mentálně.

Další populární drinky jsou "“Siete Veces Sin Sacar" S.V.S.S. (doslova - 7 krát bez vytažení"), obsahuje  kůru z chuchuhuasi, huacapurana, tahuari, murare, icoja, fierro caspi, cumaceba, clavo huasca, azúcar huayo, ajo sacha, chirisanango, ipururo, ceima caspi, uña de gato, chicosa, cocobolo, huashaquiro, macerované v aguardiente s medem.

Nebo “súper sexy”, “bésame mucho” (líbej mě hodně) nebo “sígueme, sígueme" (pokračuj, pokračuj). Výběr je zde, jak vidíte, poněkud široký.

V Iquitos se provozuje také bar El Musmuqui, kam lidé chodí popíjet exotické a afrodiziakální likéry. Je to zde tradičním zvykem a lidé se sem nestydí přijít před nějakou oslavou či víkendem nebo dnem matek, aby jejich oslava byla nezapomenutelná.

Lidé zde říkají "Všechno, je ve vás, pokud nejste přesvědčeni sami v sobě, nebudete milovat nikoho. Pokud budete mít svou víru v rostlinu, v likér, nebo v kamínek, pak to bude fungovat.

Ačkoliv se tento článek zdá poněkud smyšlený, opak je pravdou a tyto populární drinky se zde běžně konzumují a prodávají na tomto neuvěřitelném tržišti. Vše co se nám zdá vzdálené a poněkud neuvěřitelné, je zde realitou. Peruánci jsou národ poměrně otevřený, s velkým smyslem pro humor.

Friday, 3 October 2014

Tradiční peruánské nápoje pro zdraví


Emoliente
Emoliente je tradiční peruánský nápoj, který se připravuje z praženého ječmene, extraktů  z léčivých rostlin, přírodního cukru a šťávy z limetek, může doplňovat dietu karbohydráty, minerály, vitamínem C a je velmi zdravý a léčivý. V Iquitos ho můžete popíjet ve večerních hodinách, kdy vyjíždí na ulici oblíbené tříkolky vybavené bylinami, hrnci, skleničkami a různými přísadami. Pohled na drobného Peruánce, který tento lahodný nápoj připravuje, je velmi zajímavý a takřka se podobá alchymii, ale ve skutečnosti není tak složitý a je dostupný složením receptury i pro našince, a věřím, že ho i někdo vyzkouší a zjistí, že je, jak se říká zde v Peru, "Q rico".

Z čeho se připravuje
Mezi nejpoužívanějšími bylinami patří cola de caballo (ale už jsem se setkala i s receptem bez něj, tak se bez něj můžeme také obejít ;-), ale lze ho sehnat i v ČR) lněné semínko, může být alfa alfa, bobkový list, heřmánek, maka, uña de gato, sangre de grado, citronová tráva, limetka, přírodní třtinový cukr, šťáva z ovoce (např. ananas) nebo med atd. V podstatě byliny, které máte rádi nebo potřebujete, variací je spousta (a mnoho z peruánských bylin lze již dostat i v ČR).

Příprava
Složení, jak jsem již zmínila, se může velmi měnit i zde v Peru, vzhledem k regionu, rodině, ale základními surovinami pro přípravu je pražený ječmen (cebada, myslím že se u nás dá nahradit výrobkem Caro, Ecco - náhrada kávy) a limetky. Začneme tak, že vaříme několik minut ječmen se směsí bylinek, necháme je chvilku vyluhovat (cca 15 minut) a přecedíme, na závěr přidáme šťávu z limetek a cukr nebo med, dle chuti. Podáváme horké nebo teplé. Pokud vaříte nápoj s lněným semínkem bude mírně slizovitý (tedy podle toho kolik semínek tam dáme :-), tady je někdy hustý skoro až na lžíci), ale má blahodárné účinky na střeva, které čistí a působí proti zácpě. Pokud zvolíte bobkový list, tak vařit jen chviličku.


Emoliente na ledviny, led. kameny a močové cesty: 2 lžíce ječmene, 50 g lněných semínek, 1 dřívko skořice, ½ ananasu i se slupkou (která se dobře očistí), 2 lžíce chanca piedra (lze ji sehnat i v ČR, může být i sušená) - bylina na ledviny a moč. cesty, dobře působí i samotná slupka ananasu, vařit ve 4 l vody půl hodiny, získáme koncentrát, do kterého na závěr přidáme šťávu z limetek a cukr dle chuti. V čase užití naplníme polovinu konvice koncentrátem a doplníme druhou polovinu vroucí vodou. Pijeme 8 sklenic denně tohoto nápoje. 


Chapo
Chapo ("čapo") je nápoj z rozvařených sladkých banánů ve vodě, čím jsou sladší, tím menší doba je potřeba na rozvaření. Na závěr se vše rozmixuje a vznikne hustější nápoj.
(výborný typ, pro ty kdo má rád sladké, je ugrilovaný sladký banán ve slupce, která zčerná a před konzumací se oloupe, banán uvnitř bude zkaramelizovaný)

Mazamorra
Mazamorra ("masamora") je velmi jednoduchý nápoj nebo zákusek, který lze použít i pro různé diety nebo jen tak na chuť. Mazamorru můžete udělat z různých obilnin, které máte rádi. Jednoduše se obilnina rozvaří ve větším množství vody, rozvaří se tak až nápoj zhoustne, hustotu si můžete vytvořit podle toho, jak vám vyhovuje.
Potřebujete pouze vodu a obilninu - z rýže ( se nazývá "mingado"), z ovesných vloček ("mazamorra de avena"), z pšenice ( "mazamorra de trigo"), pro dochucení můžete vařit s hřebíčkem a skořicí, na závěr se může přidat přírodní cukr nebo mléko.

Nápoj z ananasu pro zdravé močové cesty a ledviny nebo jen tak na osvěžení
Pokud sníte ananas a zůstane vám slupka, nevyhazujte ji, pokud ji dobře očistíte a 20 - 30 minut vyvaříte ve vodě s hřebíčkem a skořicí, získáte lahodný nápoj, může se dochutit přirodním cukrem, v létě výborný na osvěžení, v zimě na zahřátí. Působí mírně močopudně.

Refresco de cebada
je velmi jednoduchý a osvěžující recept, pro cca 6 osob se použije 
¼  kila praženého ječmene (u nás k dostání Ecco v prášku)
2 litry vody
300 g přírodního cukru 
3 limetky 
(může se vařit i s hřebíčkem a skořicí nebo se může přidat šťáva  z  ½ ananasu)

ječmen vaříme půl hodiny s vodou, pokud je potřeba přecedíme a přidáme šťávu z limetek a dle potřeby cukr. Podáváme vychlazené. 

Refresco z quinui
½ hrnku quinui, musí být několikrát dobře propláchnutá ve vodě (aby nebyla hořká)
1 ½ litru (6 hrnků) vody
4 dřívka skořice 
¼ lžičky semínek anýzu
1 lžička vanilky 
cukr dle chuti

příprava:
dobře propláchnutou quinuu vložíme do hrnce s vodou, přidáme anýz, skořici a vaříme na silném ohni 40 - 45 minut, potom přecedíme a necháme vychladnout, přidáme 1 lžičku vanilky a cukr dle chuti.


Energizující nápoj 
čerstvá šťáva ze 3 mrkví, 2 jablek (se slupkou) a 1 červené řepy (bez slupky), smícháme a užíváme každý den. 

Přejeme dobrou chuť a pevné zdraví!
Amazon Green EcolodgeEmoliente - una bebida peruana tradicional muy buena para su valor medicinal


El emoliente es una bebida peruana tradicional que se prepara en base a granos tostados de cebada, extractos de hierbas medicinales, azúcar y jugo de limón. Es de bajo contenido nutricional, aunque puede aportar a la dieta algo de carbohidratos, minerales y vitamina C. Su mejor valor es el medicinal.

Ingredientes del Emoliente
Entre las hierbas más usadas están la cola de caballo, linaza, alfalfa, llantén y boldo. En años recientes, el emoliente —especialmente el que se expende en las calles— ha ido incorporando toda una serie de novedosas plantas medicinales —especialmente peruanas—, algunas de las cuales se han incorporado a él debido a la fama mundial que últimamente han conseguido. Entre las plantas actualmente de moda, tenemos la uña de gato,  maca, chancapiedra, sangre de grado, muña, aloe o sábila, etc.
Algunos emolientes especiales también suelen llevar polen, miel de abejas, algarrobina, agua de papa, barbas de choclo, especias (p. ej. canela) y aguas de frutas (membrillo, piña, etc.).

Preparación del Emoliente
Los ingredientes del emoliente suelen variar muchísimo según la tradición regional y familiar, aunque la cebada y el limón quizás sean los que lo identifican.
Para preparar el emoliente, empiece hirviendo la cebada tostada y las hierbas de su elección en agua por unos minutos. Deje reposar todo por un momento y agregue limón y azúcar al gusto. Puede reemplazar el azúcar por miel de abeja.

Emoliente Clásico
Aunque no se puede hablar de un único emoliente, algunas de las empresas comerciales más conocidas que venden bolsitas con una mezcla de hierbas para preparar emoliente en casa suelen incluir casi los mismos ingredientes. Podríamos decir que este preparado es una especie de emoliente estándar.

½ taza de Cebada tostada.
100 g de Cola de caballo.
½ taza de Linaza.
1 puñado de Brotes tiernos de alfalfa.
5 hojas grandes de Llantén o boldo.
Azúcar al gusto.
Jugo de limón al gusto.
4 Litros de agua.

Preparación:
En una olla con agua, poner a hervir la cebada, la cola de caballo, la linaza, la alfalfa y el llantén/boldo durante un buen rato. Retirar del fuego, dejar reposar durante 15 minutos y colar.
Endulzar con azúcar al gusto. Agregar jugo de limón al gusto al momento de servir. Servir caliente.

Emoliente contra los Cálculos Renales

2 cdas. de Cebada tostada.
50 g de Cola de caballo.
2 cdas. de Linaza.
1 rama de Canela.
½ u. de Piña con cáscara.
2 cdas. de Chancapiedra seca y molida.
4 Litros de agua.
Jugo de limon al gusto.
Azucar al gusto.

Preparación:
Hierva los ingredientes durante media hora en 4 litros de agua. Con esto se obtiene un concentrado al 50%.
Al momento de servir, llene la mitad de una jarra con el concentrado y complete la otra mitad con agua recién hervida. Endulce con azúcar al gusto y añada limón. Beba unos 8 vasos de este emoliente especial por día.
No cambie la piña por otra fruta, porque las propiedades diuréticas se combinan perfectamente con las propiedades disolventes de los cálculos de los otros ingredientes.

Que rico! Provecha!
Amazon Green Ecolodge

Fuente: http://www.cocineroperuano.com

Thursday, 2 October 2014

Recepty pro zdraví z peruánské domácí lékárny

Pojďte nahlédnout do domácích receptů, tradičně používaných domorodými obyvateli peruánské Amazonie. Třeba se vám některý z nich osvědčí a pomůže ;-)Bazalka (Albahaca , Ocimum basilicum) - listy
Horečka: odvar z 10 g čerstvých listů, vaří se ve 250 ml vody 5 minut, pít 2x denně až do ústupu horečky
Zklidňující účinek: stejná příprava jako odvar 
Infekce močových cest, nadýmání: odvar z 10 g čerstvých listů ve 200 ml vody, nechá se vyluhovat 5 minut, pít jeden hrnek před jídlem
Na trávení: stejné použití jako pro nadýmání
Kardiovaskulární účinek, proti křečím: pít jeden hrnek odvaru z čerstvých listů denně
Revmatismus, suchý kašel a bolesti hlavy: odvar z jedné lžíce nasekaných čerstvých listů, pít 1 hrnek 3x denně
Čistí energie: jako posvátná bylina čistí negativní energie, tam kde se nalézá, šamani používají čerstvou nebo usušenou snítku při rituálech na ošlehávání  a čištění těla

Stejně může posloužit (dle šamanů) i šťáva z čerstvých listů bazalky - co nejvíce rozdrtíme listy, pak je přes kousek plátýnka vyždímáme a užíváme většího panáka 1x, maximálně  2x denně.
Listy obsahují kromě hlavních účinných látek také organické kyseliny, minerální soli a vitamíny. 

Kokos (Coco, Cocos nucifera) - vnitřní část plodu
Produkce mateřského mléka - pojídání čerstvého kokosu podporuje tvorbu mateřského mléka
Obsahuje významné látky jako glukózu, inulin, minerální soli, celulosu, vitamin C, riboflavin a niacin. 

Zázvor (Kión, Zingiber officinale) - oddenek
Ravmatismus: 3 kg oloupaného a nastrouhaného (nebo rozmačkaného - pozor na spálení rukou při strouhání) zázvoru vařit ve vodě, přidáme 3 kg přírodního třtinového cukru a necháme uležet 2 týdny, pije se 3x denně třetina hrnku
Suchý kašel: žvýkání oddenku zmírňuje kašel a svědění nebo pálení v krku, může se také uvařit rozmačkaný zázvor s cukrem a přidat pálenku, další návod je rozmačkat (nebo nastrouhat) zázvor se středně velkou cibulí, rozmíchat je v jednom hrnku vody a přidat jednu lžíci přírodního cukru.
Tyto přípravky se užívají 3 - 4x denně po tři dny
Protiprůjmový účinek: rozmačkaný nebo nastrouhaný zázvor uvařit ve vodě a nechat uležet a užívat

Limetka (Limón, Citrus limon)
Infekce v krku: z 1 limetky vymačkat šťávu a smíchat s 1/2 hrnkem vody a špetkou soli, kloktat každé čtyři hodiny
Krvácení z nosu: stejná šťáva jako u infekcí krku - kapnou se 2 kapky do nosní dírky, která krvácí
Svědivá kožní vyrážka: vymačkaná šťáva z limetek se vaří až zhoustne a ztmavne, aplikuje se vatou na postižené místo, nejprve se ale místo očistí vodou a mýdlem, aplikuje se 1x denně až do vyléčení
Nachlazení:  k inhalacím se svaří voda s limetkou (i se slupkou) na polovinu, přidá se vic - vaporub a inhaluje 10 minut pod ručníkem
Rány: stlačíme přes ránu pražené (nebo chcete-li grilované) limetky, snižují bolest a zánět, také čerstvě vymačkaná šťáva z limetek má velmi silné desinfekční účinky
Obsahuje kromě hlavních účinných látek také karbohydráty, proteiny, soli draslíku, kalcium, fosfor, sodík, železo, magnesium a vitamíny A, B1’, B2 y C.

Máta (Menta, Mentha piperita) - listy, květy
Infekce močových cest: připravit odvar z rozmačkaných lístků, které se vloží do vroucí vody, pije se 1 hrnek každé 3 hodiny
Koliky: stejně připravený odvar  se užívá každé 3 až 4 hodiny až do vymizení bolesti
Respirační infekce: užívat odvar z květů a lístků, může se také inhalovat

Avokádo (Palta, Persea americana) - pecka, dužnina
Popáleniny: aplikovat olej z dužniny
Vaginální výtok: (bilý výtok) suché pecky se rozemelou na prášek, 1 lžíce tohoto prášku se smíchá s odvarem z bylinky llantén, pije se 1x denně
Disenterie, protiprůjmový účinek: pecka se vyvaří, kombinuje se s opraženým chlebem a cukrem, proti amébám
Kousnutí hadem: opláchnout ránu vývarem z pecky
Antikoncepce: sušenou pecku rozemlít a přidávat do jídla

Papaya (Papaya, Carica papaya) - plody
Střevní parazité: frekventovaná konzumace papayi vždy se třemi až čtyřmi semínky pomáhá proti hlístům
Zácpa: latex z nezralé zelené papayi, smíchaný s vodou má silný čistící účinek, i konzumace samotného zralého ovoce má mírný projímavý účinek
Produkce mateřského mléka: masáže prsou zelenou papayou podporuje produkci mléka
Obsahuje papain, proteiny, kalcium, rostlinné tuky, železo, fosfor, enzym pankreatin a vitamíny A, B1, B2, y C

Ananas (Piña, Ananas comosus) - plod
Střevní parazité: frekventovaná konzumace ananasu pomáhá zbavit se parazitů
Infekce močových cest, podpora ledvin: dobře očištěnou slupku ananasu vyvaříme v přiměřeném množství vody (aby byla ponořená), vaříme asi 20 minut, popíjíme jako chutný nápoj, dobrý typ je pro chutnější všední nápoj vyvařit společně s hřebíčkem a skořicí a nechat vychladnout
Obsahuje také karbohydráty, proteiny, bromelain, serotonin, dextrin, minerální soli a vitamíny.


Routa vonná (Ruda, Ruta graveolens) - kořen, listy
Malárie: odvar z kořene
Bolesti hlavy: celá rostlina se rozdrtí a vaří v pálence, aplikuje se na hlavu přes ručník
Koliky: užívat 1 hrnek odvaru z listů při bolestech
Horečky: odvar rozmačkané rostliny v pálence se aplikuje na břicho a hlavu nemocného
Střevní parazité: odvar z listů ve formě klystýru
Dismenorea: odvar z listů
Nesmí ji užívat těhotné a kojící ženy, způsobuje potrat.

Tabák (Tabaco, Nicotiana tabacum) čtěte více

Rajče (Tomate, Lycopersicon esculentum) - listy
Zlomeniny: drcené listy se přikládají na zlomeninu

Citronová tráva (Yerba Luisa, Cymbopogon citratus)
Malárie: odvar ze dvou listů na každý šálek, pít horký hrnek 4x denně, poslední vždy před spaním, dětem poloviční dávku
Respirační problémy: popíjet čaj po celý den
Relaxační a zklidňující účinek:odvar ze dvou drcených listů na jeden šálek, pije se teplý 4x denně
Proti křečím, podpora trávení: odvar z 10 g listů na 1 litr vody, užívat 3 - 4x denně
Po porodu: teplé koupele z citr.trávy a popíjet horký čaj 2x denně


Tento článek má informativní charakter a nenahrazuje léčbu lékaře!

Zdroj: Plantas medicinales de uso popular en la Amazonia Peruana