Translate

Sunday, 17 August 2014

PACAYA SAMIRIA - O největší národní rezervaci v Peru

Pacaya Samiria je největší chráněnou přírodní rezervací v Peru a druhou největší rezervací vceléoblasti Amazonie. Ochrana této oblasti se datuje od roku 1940, přičemž jako národní rezervace je oficiálně uznaná od roku 1972. Ohraničují ji dvě velké řeky Ucayali (z jihu) a Marañón (ze severu) a vytvářejí její typický trojúhelníkový tvar, v jehož vrcholu se tyto řeky stékají a rodí největší řeku světa, Amazonku. Nachází se 183 km jihozápadně od města Iquitos, hlavního města oblasti Loreto. Její rozloha je více než 20 000 km ² jihozápadně od soutoku. Zahrnuje velkou část provincií Loreto, Requeny, Ucayali a Alto Amazonas.

Uvnitř rezervace, jsou tři povodí: Pacaya povodí, Samiria povodí a Yanayacu-Pucate povodí. Jsou tam také četná jezera, soutěsky, kanály a slepá ramena řek.

Fauna a flora

Je velmi bohatá na rozmanité živočišné a rostlinné druhy 527 druhů ptáků, 102 druhů savců (mezi nimi
růžový delfín), 69 druhů plazů, 58 druhů obojživelníků, 269 druhů ryb a 1024 druhů volně žijících a pěstovaných rostlin. Rezervace je útočištěm pro různé ohrožené druhy, jako jsou Charapa želvy (Podocnemis expansa), pavouci, opice (Ateles sp.), obří vydry říční (Pteronura brasiliensis), červený papoušek (ara Macao), jaguáři (Panthera onca), pumy, "mořská kráva" Manatee, a jiné. Navíc tam jsou různé ochranné a přírodní zdroje, manažerské projekty, např. repopulace želv na umělých plážích na řece Taricaya a Charapa. Je to opravdu úžasné sledovat závěrečnou fázi procesu, kdy se uvolňují novorozenci do řek, soutěsek a jezer rezervace. Míra zapojení obyvatel místních komunit je pozoruhodná.Velmi důležité dřeviny, kterým se věnuje mnoho úsilí, jsou palmy Aguajaly (Mauritia flexuosa) a Huasaí. Aguajaly dávají velmi důležité ovoce aguaje, které má velké množství léčebných účinků a je důležitou součástí stravy živočichů, kteří se podílí na regeneraci džungle.


Populace

Na okrajích Pacaya Samiria na břehu řek Marañón a Ucayali, žije více než 42 000 lidí seskupených v 94 komunitách a dalších 50 000 obývajících 109 vesnic v nárazníkové zóně. Téměř všichni z nich vydělávají na živobytí rybolovem, zemědělstvím, lovem nebo sběrem divoce rostoucího ovoce.

Projekty

Pacaya Samiria National Reserve, stanovila přísná pravidla a rozvinula mnoho projektů, kterými přispívá vnitrostátní, regionální a místní politice, pro zachování původního rázu člověkem nedotknuté přírody, zachování biologické rozmanitosti a dosažení udržitelného využívání přírodních zdrojů s cílem zlepšit kvalitu života komunit. Je to veřejná instituce pod ministerstvem životního prostředí (SERNANP). Další z cílů je zalesňování nelegálně vykácených ploch a zachování ohrožených druhů dřevin, např. Öje (Ficus chuti), quillobordón (Aspidosperma vargasii), cedr (Cedrela odorata), mahagon (Swietenia
Charapa
macrophylla), šroub (Cedrelinga catenaeformis) a sachapona (Wettinia augusta), zalesňování pomáhá odstranění CO2. Od roku 1974 je realizován velký a úspěšný projekt na repopulaci vodních želv Taricaya (Podocnemisunifilis ) a Charapa (Podocnemisexpansa ), které byly ohroženy z důvodu velké konzumace jejich vajec a masa a v některých oblastech úplně vymizely. Každým rokem se narodí na umělých plážích řek Yanayacu a Samiria více a více malých želviček, které jsou v letním období vypouštěny do vod. Od roku 2011 se jich podařilo vypustit na sta tisíce.

Ekoturistika

Tato nejdůležitější chráněná krajinná oblast peruánské Amazonie má také velmi přísná pravidla pro turistické aktivity a rekreace v této oblasti. Není zde povoleno stavět turistické ubytovny ani jiné areály pro návštěvníky, povoleno je pouze kempování za doprovodu zkušeného a zodpovědného průvodce. Při vstupu do oblasti se musí každý vždy nahlásit a prokázat svým pasem nebo jiným dokumentem na kontrolní stanici. Stejně tak při odchodu. V celé rezervaci můžete najít pouze dvě jednoduchá, ale plně vybavená tamba na přespání, která byla postavena v rámci spolupráce s místními komunitami Arequipa (kteří spolupracují s námi) a Yarina. Průvodci zodpovídají za šetrné chování turistů v této oblasti, vzhledem k přírodě, ke zvířatům a rostlinám. Každý turista musí dodržovat určitá pravidla, aby nenarušoval vnitřní život celé džungle, která je ekologickým klenotem Země a domovem obrovského množství zvířat a rostlin, jako např. černý aligátor, paiche měřících více než dva metry, obrovská hejna kormoránů nebo cushuris, půvabné volavky a úžasní růžoví delfíni.
Odkaz na oficiální stránky rezervace
www.pacayasamiria.org

No comments:

Post a Comment