Translate

Tuesday, 19 August 2014

Mytologie peruánské Amazonie (2)


EL BUFEO COLORADO

Tohoto růžového delfína, žijícího typicky v Amazonii, lidé nazývají jednoduše “bufeo colorado” a odlišují ho od jeho šedých bratrů. Legenda říká, že bufeo je jako půvabná bytost nebo skřítek, která se může transformovat v mladého půvabného cizince “gringo”, kterému se líbí mladé dívky. S tímto vzledem se obvykle objevují na zábavě, které se účastní vybraná dívka. Věnuje se jí, tančí s ní, pozve ji na drink i ostatní, čímž si získá velkou pozornost a obdiv, ale sám nejí ani nepije, protože opojení alkoholem by zlomilo jeho kouzlo a lidé by zjistili, kdo to je.
Poté co se dívka zamiluje do bufeo, on ji pak zahrnuje dárky a pozornostmi. Navštěvuje ji v noci a odchází před rozedněním. Ale po nějaké době, se začne žena chovat divně, chce zůstat po celou dobu u řeky. Pokud si toho příbuzní včas nevšimnou a nepošlou ji k dobrému šamanovi, aby ji vyléčil, může v touze, aby zůstala s jejím milovaným, skočit do řeky a navždy zmizet.

EL RUNAPUMA NEBO YANAPUMA

Říká se, že kdysi existoval brujo (černý mág), který dosáhl dohody s démony džungle, kteří byli silní, zlí a chtěli dosáhnout větší a větší moci, měli potřebu pít krev a jíst lidské maso. Tito čarodějové žili na samotě v nejodlehlejší džungli. Znali tajemství transformace do Runapuma, když cítili potřebu se nakrmit. Pomocí magických písní “icaros” žádali o sílu démony v lese a pak se z nich stali nádherní černí hladoví jaguáři. V této podobě pak napadali své oběti. Nebáli se ničeho ani nikoho, protože se cítili chráněni. Uspokojili svoji chuť k jídlu a zase se vrátili do mužské podoby.
Z tohoto důvodu se předpokládá, že naprosto černí jaguáři jsou poslové z onoho světa nebo silní čarodějové, kteří jsou schopni vzít lidskou podobu a pomocí magických zpěvů získat potravu z daleka. Z tohoto důvodu je potřeba být na pozoru před těmito černými jaguári (otorongo).

EL URCUTUTO

Je to velká sova, která žije hluboko v džungli, v baldachýnu větších stromů, je to skvělý noční lovec. Legenda říká, že některé brujos – čarodějnice mají tajné dohody s urcututo a pomocí nich odesílají magické šrouby nebo šipky, které mají zasáhnout nepřítele, s cílem poškodit ho nebo se pomstít.
Jsou také často posíláni jako poslové, tam kde je ayahuaskový rituál, aby naopak ochraňovali lidi, na které byly tyto útoky směřované. Jsou považováni za zlé bytosti pro některé vyvolené, ale ostatním přinášejí štěstí, je to král noci.
Lidé města Iquitos a okolí věří, že pokud příbuzní nějaké ženy uslyší zpěv urcututo je předzvěstí, že je tato žena těhotná.

LA TANRILLA

Je malá volavka, velmi krásná, říkají, že je koketa a její dlouhé tenké nohy jsou tajným kouzlem lásky. Když je curandero pověřen připravit nápoj lásky, musí ulovit volavku pomocí foukací pistole, musí dietovat po dobu několik dnů, vytěžené kosti očistit a připravit magickou píseň “icaros”. Kosti jsou jako trubky, kterými by měl nápadník sledovat vyvolenou ženu, tato žena však nesmí zjistit, že se tak děje. Pokud vše proběhne dobře, za pár dní s radostí přijímá nápadníka.

LA CHICUA

Je noční jestřáb s hnědým peřím, kterého je jen velmi vzácné najít. Během noci zpívá magické písně, ve kterých vyslovuje své jméno...chicua...chicua...dokud se neztratí za kopcem v hluboké džungli. Lidé, kteří slyší jeho zpěv, mívají zimnici. Je také považován za zlo, které posílá nějaký brujo (zlý čaroděj) za účelem pomsty nebo ublížení. Když zpívá v blízkosti nějakého domu, lidé se ptají koho asi hledá. Lovci a rybáři věří, že pokud uslyší jeho zpěv Chicua, znamená to, že jejich partner je během jejich nepřítomnosti nevěrný.

EL AYAYMAMA

Legenda říká, že v jedné nativní komunitě byla epidemie, která zabíjela mnoho lidí. Matka, která začala cítit první příznaky onemocnění, chtěla zachránit své dvě děti a odnesla je na vzdálenou horu, kde je nechala. Nedaleko byl krásný potůček plný ryb a ovocné stromy. S velkým zármutkem a s pocitem, že už je nikdy neuvidí, je opustila. Děti si hrály, jedly ovoce a koupaly se v rokli, ale v noci cítily, že jim matka chybí a začaly ji hledat, nakonec se v džungli ztratily. Byly vystrašené a plakaly, že nemohou být ptáky a létat, aby našly svoji matku. A duch který žil na místě, kde se ztratily je transformoval na malé ptáčky, kteří letěli až ke svému lidu a viděli, že nikdo není na živu, všichni zemřeli. Ale oni stále létají a hledají svoji matku a naříkají zpěvem “…ayaymama…ayaymama…”

EL BARCO FANTASMA

Podle legendy se jedná o loď, která se pomalu vynořuje z vody při západu slunce. Je slyšet, že uvnitř je velká oslava a otevřenými okny se line červené světlo. Posádka i cestující mají středověký oděv a jsou slyšet cizí jazyky. Říká se, že tito lidé jsou duchy mrtvých. Tak jako se pomalu vynořila, tak se zase pomalu zanoří ve vodách...
LA SIRENA

Říká se, že žije osamělý život v hlubinách řek a jezer, ale stále hledá partnera, na hladinu stoupá pomocí vírů, pak na osamělé pláži či v blízké rokli sladce zpívá se žalostným přízvukem. Společně se svým šarmem a něžností k sobě takto láká muže, který ji podlehne, vše opustí a zmizí s ní navždy.

Příbuzní zmizelého si myslí, že se utopil, ale jeho tělo se nikdy nenajde a pokud se zeptají šamana a Ayahuasky, řeknou jim, že se zamiloval do Sirény a odešel s ní navěky žít do jejího království v hlubinách..

Zdroj: Mitología de la Amazonia peruana

No comments:

Post a Comment