Translate

Tuesday, 19 August 2014

Co se děje v mozku v průběhu ayahuaskového rituálu

Rostoucí popularita Ayahuasky, hlavně její vizionářské schopnosti, jsou založeny na lékařském a psychoterapeutickém potenciálu, na tom co je pro domorodé kultury běžnou součástí života, ale až v posledních desetiletích se stala předmětem vědeckých zkoumání.

V jednom kanadském dokumentu, vysílání CBC, ukazuje Dr. Gabor Maté, jeden z největších odborníků na světě na léčbu závislostí, a neurolog Jordy Riba z Univerzity St. Pau v Barceloně na účinky Ayahuasky z neurologického hlediska.

Zjistili jsme, že Ayahuaska intenzivně aktivuje neocortex (kůra velkého mozku - neopallium), oblast mozku, která je spojená s vyššími mozkovými funkcemi a odlišuje člověka od ostatních živočichů. Je to oblast, kde se rozhodujeme. Současně aktivuje oblast amygdaly (corpus amygdaloideum), která vice souvisí s instinkty, je to tzv. „primitivní mozek“, kde se ukládají rané vzpomínky a emoce, ztráta milovaného blízkého nebo různá zranění. A do třetice aktivuje insulu (tzv. „ostrovní lalok“), který zřejmě slouží jako most mezi našimi emocemi a schopností rozhodovat se.

Při pohledu na tuto mapu neuronových aktivací, jsou vidět překvapující propojení různých částí mozku a tady se nám nabízí odpověď, proč dochází k psychologické léčbě a imunomodulaci. Pojďme se podívat, proč se to děje.

Jak dokument říká, že na rozhodnutí člověka mají silný vliv emoce, významné události nebo traumata z dětství, které se nám uloží v mozku jako modelová situace ve formě reaktivního obvodu. Například pokud jsme napadeni psem, tato traumatická situace se nám uloží a s největší pravděpodobností se budeme později obávat i ostatních psů a že se bude situace opakovat, ačkoliv ostatní nám nechtějí ublížit nebo dokonce jen přemýšlením o nich. Tyto události se opakují, ačkoliv neexistuje žádná hrozba, ale jsou generovány právě v těchto reaktivních okruzích, které nejsou nic jiného než bílkoviny a vytváří jakousi „neurojizvu“. Stará traumata mohou být pro imunitní systém až devastující, vzhledem k tomu, že vyvolávají permanentní stres, který oslabuje imunitní odpověď lymfocytů.

Zajímavé je, že Ayahuaska aktivuje emoční paměť, kde jsou uložena traumata a centrum pro rozhodování, ale také oblast mozku, která poskytuje jejich propojení. To vědcům ukazuje možnost přepsání traumatických vzpomínek a vytvoření nových spojení v lidském mozku, jehož základní struktury jsou jako operační systém, který řídí naše chování. Tento prastarý mocný nápoj je vlastně psychotechnologie, která je schopná přeprogramovat náš mozek. A pokud si uvědomíme, že stres zhoršuje mnoho nemocí a je považován za jednu z hlavních komponent jakékoliv nemoci, její léčivý potenciál není omezen pouze na oblast psychoterapie, ale může se použít i na léčbu nemocí ostatních.

Dr. Gabor Maté je přesvědčen, že závislosti jsou často důsledkem traumatických událostí z dětství a pro to považuje Ayahuasku za jeden z hlavních nástrojů léčby. Umožňuje cestovat v čase a dostat se tak zpátky do dětství až k příčině traumatu nebo původnímu impulzu a modifikovat ho.

Napadá nás otázka, jak se to bude tedy realizovat v lidském mozku. Nejdříve než budeme moci modifikovat příslušné místo odpovídající události, dojde nejprve k odblokování a vyčištění příslušných nervových obvodů, které jsou zapojeny do oběhu daných vzpomínek a které generují stres a brání nám přemýšlet nad těmito událostmi jasně. Mozek, který nemá traumatické vzpomínky a tedy ani jim vytvořené odpovídající bílkovinné spojnice, je zvyklý na jisté reakce spojené se stresem, ale co více, může být naprogramován podle našich představ, myšlenek a prožitků, tak jak chceme my sami.

Zdá se, že není náhoda, že z velké části tvoří šamanskou tradici právě rituály s Ayahuaskou. Její mytopoetika a sdílená archetypální informace, obvykle vytváří uživateli příběh, se kterým se potřebuje setkat ať už z minulosti své nebo předků, z podsvětí (bezvědomí) …, aby se později mohla objevit symbolická cesta ve světle, na kterou by mohl nastoupit jako nový, svobodný a zdravý člověk. Tento proces je nedílnou součástí terapie, vyrovnat se s traumatem. Tyto příběhy a obrazy jsou velice citlivě asociovány na poli morfogenetickém jako v mozku a jeho částech, které jsou aktivovány. Je zde úžasný vztah mezi představivostí a elektrochemickou syntézou, mezi myslí a hmotou.

Přeloženo z: 
originál videa v angličtině: 

No comments:

Post a Comment